Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:27

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:158 och motioner
Föredragande: IE
FPM–Ev. yttrande över proposition 2017/18:158
Motion 2017/18:4086 (SD) yrkandena 1–4 och 6
Motion 2017/18:4111 (M, L, KD) yrkandena 1 och 3
Motion 2017/18:4119 (C) yrkandena 1 och 2

5. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:159 och motioner
Föredragande: RA
FPM–Ev. yttrande över proposition 2017/18:159
Motion 2017/18:4087 (SD) yrkandena 1–4, 6 och 8
Motion 2017/18:4112 (M, L, C, KD) yrkandena 1 och 2

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor