Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Forsknings- och rymdrådet Per-Erik Yngwe och utbildningsrådet Åsa Petri, båda från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:28

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser (UbU10)
Beredning
Prop. 2017/18:195 och motioner
Föredragande: CM
FPM–UbU10
Motion 2017/18:4074
Motion 2017/18:4117

6. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Fråga om yttrande till näringsutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: AE
FPM–Ev. yttrande över prop. 2017/18:179
Motion 2017/18:4097 (SD) yrkande 22
Motion 2017/18:4106 (M, C, L, KD) yrkande 2
Motion 2017/18:4116 (C) yrkandena 4 och 5

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017
Fortsatt beredning av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: HCH
FPM–Skrivelse 2017/18:75

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor