Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:29

2. Anmälningar
Dnr 1757-2017/18

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. En gymnasieutbildning för alla (UbU23)
Beredning
Prop. 2017/18:183 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU23
Motionshäfte

5. Fler vägar till kunskap en högskola för livslångt lärande (UbU25)
Beredning
Prop. 2017/18:204 och motioner
Föredragande: IE
FPM-UbU25
Motionshäfte

6. Samling för skolan (UbU27)
Beredning
Prop. 2017/18:182 och motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU27
Motionshäfte

7. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
Fortsatt beredning av fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:158 och motioner
Föredragande: IE
FPM–Ev. yttrande över proposition 2017/18:158
Motion 2017/18:4086 (SD) yrkandena 1–4 och 6
Motion 2017/18:4111 (M, L, KD) yrkandena 1 och 3
Motion 2017/18:4119 (C) yrkandena 1 och 2

8. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
Fortsatt beredning av fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:159 och motioner
Föredragande: RA
FPM–Ev. yttrande över proposition 2017/18:159
Motion 2017/18:4087 (SD) yrkandena 1–4, 6 och 8
Motion 2017/18:4112 (M, L, C, KD) yrkandena 1 och 2

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor