Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Svenska rymdaktiebolaget (SSC) informerar om uppskjutningsförmåga av små satelliter
Strategichef Stefan Gustavsson från Svenska rymdaktiebolaget (SSC)

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:30

3. Anmälningar
Dnr 1787-2017/18

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Forskning (UbU17)
Justering
Motioner
Föredragande: HCH
UbU17

6. Anmälan till gemensam kammardebatt för Studiestöd (UbU11), Högskolan (UbU16) och Forskning UbU17, onsdagen den 3 maj 2018

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UbU4y)
Justering
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: JB
UbU4y

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 (UbU5y)
Justering
Skr. 2017/18:75
Föredragande: HCH
UbU5y

9. Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (UbU26)
Beredning
Prop. 2017/18:193 och motion
Föredragande: PB
FPM–UbU26
Motion 2017/18:4079

10. Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser (UbU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:195 och motioner
Föredragande: CM
FPM–UbU10
Motion 2017/18:4074
Motion 2017/18:4117

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor