Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande
Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Anna Gudmundsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och politiskt sakkunnige Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1822-2017/18)
Rådsdokument 7951/18
Kanslikommentar till föredragningslistan

2. EU-överläggning om rådets rekommendation om att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen
Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Anna Gudmundsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och politiskt sakkunnige Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1823-2017/18)
Rådsdokument 8015/18
Kanslikommentar till föredragningslistan

3. EU-överläggning om rådsslutsatser om en vision om ett europeiskt utbildningsområde
Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Anna Gudmundsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och politiskt sakkunnige Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1825-2017/18)
Rådsdokument 8264/18
Kanslikommentar till föredragningslistan

4. EU-överläggning om universitetens potential för regional tillväxt och främjandet av innovativa och entreprenöriella färdigheter
Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Anna Gudmundsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och politiskt sakkunnige Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (skickas ut vid ett senare tillfälle)
Rådsdokument 7995/18
Kanslikommentar till föredragningslistan

5. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:31

6. Anmälningar

7. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:14

8. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (UbU6y)
Justering
Prop. 2017/18:158 och motioner
Föredragande: IE
UbU6y

9. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (UbU7y)
Justering
Prop. 2017/18:159 och motioner
Föredragande: RA
UbU7y

10. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (UbU8y)
Justering
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: AE
UbU8y

11. Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (UbU28)
Beredning
Prop. 2017/18:218 och motion
Föredragande: CM
FPM–UbU28
Motion 2017/18:4130

12. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:99
Föredragande: JB
FPM–Ev. yttrande över prop. 2017/18:99

13. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Skr. 2017/18:101
Föredragande: PB
FPM–Ev. yttrande över skr. 2017/18:101

14. 2018 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:100, förslagspunkt 2
Föredragande: HCH
FPM–Ev. yttrande över prop. 2017/18:100

15. Kanslimeddelanden

16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor