Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om att påskynda kunskapscirkuleringen i EU
Rådsdokument, rådspromemoria och kanslikommentar skickas ut vid ett senare tillfälle.

2. EU-överläggning om europeiska vetenskapsmolnet (European Open Science Cloud - EOSC)
Rådsdokument, rådspromemoria och kanslikommentar skickas ut vid ett senare tillfälle.

3. EU-överläggning om europeiska atomenergigemenskapens forskning och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation
Rådsdokument, rådspromemoria och kanslikommentar skickas ut vid ett senare tillfälle.

4. EU-överläggning om bildandet av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem
Rådsdokument, rådspromemoria och kanslikommentar skickas ut vid ett senare tillfälle.

5. EU-överläggning om forskning och innovation i perspektiv av förslaget till flerårig budgetram
Rådsdokument, rådspromemoria och kanslikommentar skickas ut vid ett senare tillfälle.

6. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:32

7. Anmälningar
Dnr 1871-2017/18
Dnr 1895-2017/18

8. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument

9. Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas (UbU31)
Beredning
Prop. 2017/18:194 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU31
Motion 2017/18:4039 (SD)
Motion 2017/18:4077 (L, KD)

10. Riktade statsbidrag till skolan (UbU32)
Beredning
Skr. 2017/18:217
Föredragande: PB
FPM-UbU32

11. Extra ändringsbudget för 2018 Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:252
Föredragande: RA
FPM–Ev. yttrande över prop. 2017/18:252

12. Inbjudan till OECD-Forum 29-30 maj i Paris
Beslut
Program

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor