Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:33

2. Anmälningar
Dnr 1910-2017/18

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. En gymnasieutbildning för alla (UbU23)
Justering
Prop. 2017/18:183 och motioner
Föredragande: RA
UbU23

5. Anmälan till kammardebatt om En gymnasieutbildning för alla (UbU23), onsdagen den 23 maj 2018

6. Samling för skolan (UbU27)
Justering
Prop. 2017/18:182 och motioner
Föredragande: AE
UbU27

7. Anmälan till kammardebatt om Samling för skolan (UbU27), onsdagen den 23 maj 2018

8. Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (UbU10)
Justering
Prop. 2017/18:195 och motioner
Föredragande: CM
UbU10

9. Anmälan till kammardebatt om Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser (UbU10), onsdagen den 30 maj 2018

10. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (UbU30)
Beredning
Prop. 2017/18:184 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU30
Motion 2017/18:4030 (SD)
Motion 2017/18:4092 (L,M,C,KD)

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor