Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:34

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:15

4. Vårändringsbudget för 2018 (UbU9y)
Justering
Prop. 2017/18:99 och motion
Föredragande: JB
UbU9y

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor