Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-05-24 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:35

2. Anmälningar
Dnr 1986-2017/18

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (UbU25)
Justering
Prop. 2017/18:204 och motioner
Föredragande: IE
UbU25

5. Anmälan till kammardebatt om Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (UbU25), onsdagen den 30 maj 2018

6. Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (UbU26)
Justering
Prop. 2017/18:193 och motion
Föredragande: PB
UbU26

7. Anmälan till kammardebatt om Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (UbU26), onsdagen den 30 maj 2018

8. Myndighetskapital vid universitet och högskolor (UbU29)
Beredning
Skr. 2017/18:191
Föredragande: AE
FPM-UbU29

9. Delegation
Beslut
Föredragande: CN
PM-Delegation

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

13. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2017 (UbU24)
Beredning
Redogörelse 2017/18:RJ1
Redogörelse 2017/18:RR3
Föredragande: LL
FPM-UbU24

Bilagor