Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-06-07 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:36

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:16
EU-blad 2017/18:17

4. Myndighetskapital vid universitet och högskolor (UbU29)
Justering
Skr. 2017/18:191
Föredragande: AE
UbU29

5. Anmälan till kammardebatt om Myndighetskapital vid universitet och högskolor (UbU29), tisdagen den 12 juni 2018

6. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (UbU33)
Beredning och ev. justering
Föredragande: LL
UbU29

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

10. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2017 (UbU24)
Justering
Redogörelse 2017/18:RJ1
Redogörelse 2017/18:RR3
Föredragande: LL
UbU24

11. Anmälan till kammardebatt om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2017 (UbU24), tisdagen den 12 juni 2018

Bilagor


För kännedom till UbU: Förslag – Fyra strategiska reformer för stärkta bibliotek, från Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi