Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-06-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:37

3. Anmälningar
Dnr 2148-2017/18

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (UbU30)
Justering
Prop. 2017/18:184 och motioner
Föredragande: RA
UbU30

6. Anmälan till kammardebatt om Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program betänkande (UbU30), tisdagen den 19 juni 2018

7. Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas (UbU31)
Justering
Prop. 2017/18:194 och motioner
Föredragande: HCH
UbU31

8. Anmälan till kammardebatt om Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas (UbU31), tisdagen den 19 juni 2018

9. Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (UbU28)
Justering
Prop. 2017/18:218 och motion
Föredragande: CM
UbU28

10. Anmälan till kammardebatt om Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (UbU28), tisdagen den 19 juni 2018

11. Riktade statsbidrag till skolan (UbU32)
Justering
Skr. 2017/18:217
Föredragande: PB
UbU32

12. Anmälan till kammardebatt om Riktade statsbidrag till skolan (UbU32), tisdagen den 19 juni 2018

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor