Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:3

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala (UbU5)
Beredning
Prop. 2017/18:14 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU5
Motion 2017/18:685
Motion 2017/18:477
Motion 2017/18:553
Motion 2017/18:3567, y 8 och 9
Motion 2017/18:526
Motion 2017/18:1062, y 7
Motion 2017/18:2433
Motion 2017/18:3759, y 37

5. Skolstart vid 6 års ålder (UbU7)
Beredning
Prop. 2017/18:9 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU7
Motion 2017/18:2555
Motion 2017/18:3039, y 3
Motion 2017/18:2938
Motion 2017/18:475
Motion 2017/18:1062

6. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: AE
FPM-Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16

7. Höständringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning.
Prop. 2017/18:2 och motioner
Föredragande: AE
FPM-Höständringsbudget 2017

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor