Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:40 Torsdag 2018-08-09 kl. 13:00

Torsdag 2018-08-09 kl. 13:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40
Datum och tid: 2018-08-09 13:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om Erasmus: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, departementssekreteraren Per Rosenblad och politiskt sakkunnige Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet 2017/18:FPM136
COM(2018) 367
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om Horisont Europa
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet 2017/18:FPM155
COM(2018) 435
COM(2018) 436
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet 2017/18:FPM155
COM(2018) 437
Kanslikommentar

4. EU-överläggning om ITER
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet 2016/17:FPM116
COM(2018) 445
Kanslikommentar

5. EU-information från informella KKR 16-17 juli om Horisont Europa
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet
Kanslikommentar

6. EU-överläggning om unionens rymdprogram
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet 2017/18:FPM154
COM(2018) 447
Kanslikommentar

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor