Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-22 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Säkerhetsenheten
Sektionschefen Mattias Lindblom och informationssäkerhetsansvarige Lars Hedensjö

2. Information från Riksdagsbiblioteket
Bibliotekarien Stefan Lingmert

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:9

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument och EU-blad
EU-blad 2018/19:4

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor