Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Rymdstyrelsen
Generaldirektören Anna Rahtsman, stabschefen Sofia Strand och industri- och GNSS ansvarige Thorwald Larsson

2. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
Generaldirektören Thomas Persson och enhetschefen för planering och uppföljning Eva-Lena Kopparvik

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:10

4. Anmälningar
Dnr 893-2018/19

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor