Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-11-29 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Centrala studiestödsnämnden
Generaldirektören Christina Forsberg, stabschefen Kristina Ericson och avdelningschefen för utbetalningsavdelningen Kristiina Kulluvaara

2. Information från Skolforskningsinstitutet
Direktören Camilo von Greiff och projektledaren Johan Wallin

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:11

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor