Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2018-12-06 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-06 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:12

2. Anmälningar
Dnr 975-2018/19

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:5

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: RA, IE, HCH, ML, JB, LL
FPM-UbU1
Motionshäfte

5. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CM, JB
FPM-UbU2
Motionshäfte

6. Fråga om att inhämta behövliga upplysningar enligt riksdagsordningen 10 kap. 4 §
Beslut
Föredragande: CN

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor