Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Regeringskansliet och berörda myndigheter

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:13

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: RA, IE, HCH, ML, JB, LL
FPM-UbU1

6. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CM, JB
FPM-UbU2

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor