Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Onsdag 2018-12-12 kl. 16:30

Onsdag 2018-12-12 kl. 16:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-12 16:30
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: RA, IE, HCH, ML, JB, LL
FPM-UbU1
Gemensam reservation (M), (KD)

5. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CM, JB
FPM-UbU2
Gemensam reservation (M), (KD)

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor