Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Måndag 2018-12-17 kl. 11:15

Måndag 2018-12-17 kl. 11:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-17 11:15
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:14
Protokoll 2018/19:15

2. Anmälningar
Dnr 1145-2018/19

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: RA, IE, HCH, ML, JB, LL
UbU1 (skickas ut söndagen den 16 december på eftermiddagen)

5. Anmälan till kammardebatt om Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1), onsdagen den 19 december 2018

6. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CM, JB
UbU2 (skickas ut söndagen den 16 december på eftermiddagen)

7. Anmälan till kammardebatt om Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2), onsdagen den 19 december 2018

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde


Bilagor