Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om Samordnad plan för artificiell intelligens
Statsrådet Anders Ygeman, departementssekreterare Helena Hånell McKelvey, kansliråd Johan Harvard, departementsråd Maria Rosander, departementssekreterare Isabel Sarenmalm och politisk sekreterare Johan Moström, samtliga från Näringsdepartementet
Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 1421-2018/19)
Samordnad plan om artificiell intelligens COM(2018) 795
Kanslikommentar

2. EU-information inför konkurrenskraftsrådet 18 februari gällande Samordnad plan för artificiell intelligens
Statsrådet Anders Ygeman, departementssekreterare Helena Hånell McKelvey, kansliråd Johan Harvard, departementsråd Maria Rosander, departementssekreterare Isabel Sarenmalm och politisk sekreterare Johan Moström, samtliga från Näringsdepartementet
Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 1422-2018/19)

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:18

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:8

6. Gymnasieskola (UbU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU11
Motionshäfte

7. Studiestöd (UbU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU15
Motionshäfte

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor