Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-11 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-11 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:1

2. Anmälningar
Dnr 60-2018/19
Dnr 188-2018/19

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:1

4. Introduktion till utskottsarbetet
Information
Föredragande: CN
Information om arbetet i utbildningsutskottet

5. En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3)
Beredning
Skr. 2017/18:259 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU3
Motionshäfte

6. En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3)
Fråga om att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över skr. 2017/18:259 och motioner
Föredragande: CN

7. En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4)
Beredning
Skr. 2017/18:262 och motion
Föredragande: HCH
FPM-UbU4
Motion 2017/18:4197

8. Delegationer till presidium och ordförande samt viss närvarorätt
Beredning
Föredragande: CN
FPM-Delegationer och närvarorätt

9. Vissa arbetsformer
Beredning
Föredragande: CN
FPM-Vissa arbetsformer

10. Styrgrupp för uppföljning och utvärdering
Beredning
Föredragande: CN
FPM-Styrgrupp för uppföljning och utvärdering

11. Inbjudan till Europeiska interparlamentariska rymdkonferensen, den 15-16 oktober 2018 i Bryssel
Beslut
Föredragande: CN
Inbjudan och program

12. Information om utskottets sakområden (del 1)
Information
Informationsmaterial

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor


Bilaga - En introduktion till utskottsarbetet