Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Sveriges förenade studentkårer
Ordföranden Jacob Adamowicz och vice ordföranden Daniel Lindblom

2. EU-överläggning om vissa frågor rörande det särskilda programmet för Horisont Europa
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1527-2018/19)
Rådsdokument (5889/2019)
Rådsdokument (5907/2019)
Kanslikommentar

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:20

4. Anmälningar
Dnr 1487-2018/19

5. Inkomna EU-dokument

6. Gymnasieskola (UbU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU11

7. Lärosätenas lokalförsörjning (UbU6)
Justering
Skr. 2018/19:21 och motioner
Föredragande: IE
UbU6

8. Anmälan till kammardebatt om Lärosätenas lokalförsörjning (UbU6), onsdagen den 27 februari 2019

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor