Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1729-2018/19)
Rådsdokument (9229/2018)
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1731-2018/19)
Rådsdokument (9246/2018)
Kanslikommentar

3. Information om konsekvenser och åtgärder inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde med anledning av Storbritanniens utträde ur EU
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1732-2018/19)

4. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:22

5. Anmälningar
Dnr 1676-2018/19

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-planering våren 2019

7. Förskolan (UbU7)
Justering
Motioner
Föredragande: ML
UbU7

8. Anmälan till kammardebatt om Förskolan (UbU7), onsdagen den 13 mars 2019

9. Grundläggande om utbildningen (UbU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML, LL
FPM-UbU8
Motionshäfte

10. Anmälan om deltagande i Veterandagen, onsdagen den 15 maj 2019, kl. 14.3015.30
Beslut
Föredragande: CN

11. Anmälan om deltagande i Öppet hus i riksdagen, lördagen den 27 april 2019, kl. 18.00-24.00
Beslut
Föredragande: CN

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor