Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-07 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om EU-samarbetet inom utbildning
Utbildningsrådet Åsa Petri, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och departementssekreteraren Moa Ageberg, Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:23

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Lärare och elever (UbU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU9
Motionshäfte

6. Övergripande skolfrågor (UbU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU10
Motionshäfte

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor