Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från LIF de forskande läkemedelsföretagen
Verkställande direktören Anders Blanck, samhällspolitiske chefen Jonas Vikman och sakkunnige Maria Fagerquist

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:24

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Grundläggande om utbildningen (UbU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU8

6. Högskola (UbU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: IE, JB
FPM-UbU13
Motionshäfte

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor