Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Swedish Aerospace Industries
Robert Hell, direktör i SAI och Public Affairs på GKN Aerospace, Catrin Mattsson, Public Affairs på RUAG Space, Stefan Gustafsson, Senior VP Strategy på SSC, Gierth Olsson, VD på OHM Sweden AB, Martin Kores, VD på Omnisys Industries AB, Göran Bengtsson, Director Research and Technology på Saab Aeronautics

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:25

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
EU-blad 2018/19:09

5. Gymnasieskolan (UbU11)
Justering
Motioner
Föredragande: RA
UbU11

6. Anmälan till kammardebatt om Gymnasieskolan (UbU11), onsdagen den 3 april 2019

7. Lärare och elever (UbU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU9

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor