Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Medgivande att närvara

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:26

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument

5. Forskning (UbU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: MG
FPM-UbU14
Motionshäfte

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor