Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-03-28 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om en ny biblioteksstrategi
Utredaren Erik Fichtelius m.fl.
Webbsida-Nationell biblioteksstrategi
Presentation-Nationell biblioteksstrategi

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:27

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Vuxenutbildning (UbU12)
Justering
Motioner
Föredragande: HCH
UbU12

6. Anmälan till kammardebatt om Vuxenutbildning (UbU12), onsdagen den 3 april 2019

7. Forskning (UbU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MG
FPM-UbU14

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor