Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-04-02 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:28

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Grundläggande om utbildningen (UbU8)
Justering
Motioner
Föredragande: ML, LL
UbU8

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor