Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-18 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:2

2. Anmälningar
Dnr 149-2018/19

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Delegationer till presidium och ordförande samt viss närvarorätt
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Delegationer och närvarorätt

5. Vissa arbetsformer
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Vissa arbetsformer

6. Styrgrupp för uppföljning och utvärdering
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Styrgrupp för uppföljning och utvärdering

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: JB
FPM-Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiarietsprincipen
PM från konstitutionsutskottet

8. Inbjudan till rundabordssamtal i Nordiska rådets regi om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp, den 7 december 2018 i Oslo
Beslut
Föredragande: CN
Inbjudan

9. Inbjudan till IPU-seminarium om hållbara utvecklingsmål, den 20-22 november 2018 i Jerusalem
Beslut
Föredragande: CN
Inbjudan

10. Information om utskottets sakområden (del 2)
Information
Informationsmaterial

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor