Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:29

2. Anmälningar
Dnr 1845-2018/19

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Lärare och elever (UbU9)
Justering
Motioner
Föredragande: RA
UbU9

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2018/19:115
Föredragande: JB
FPM-Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Motion 2018/19:3052

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor