Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Styr- och resursutredningen (Strut)
Särskilda utredaren Pam Fredman och huvudsekreteraren Lars Olof Mikaelsson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:30

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Övergripande skolfrågor (UbU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU10

6. Anmälan till gemensam kammardebatt för Grundläggande om utbildningen (UbU8), Lärare och elever (UbU9) och Övergripande skolfrågor (UbU10), torsdagen den 25 april 2019

7. Förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott
Beredning
Förslag om utskottsinitiativ

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor