Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Sveriges Elevkårer
Ordföranden Ebba Kock och vice ordföranden Jacob Clarin

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:31

3. Anmälningar
Dnr 2056-2018/19

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:10

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UbU2y)
Justering
Skr. 2018/19:115
Föredragande: JB
UbU2y

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: RA, LL
FPM-Skrivelse 2018/19:75

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor