Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om gymnasiala idrottsutbildningar och om Rapport 471 (2018) Ordningsregler och disciplinära åtgärder
Generaldirektören Peter Fredriksson samt undervisningsråden Maria Mattsson och Helena Vita

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:32

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16)
Beredning
Skr. 2018/19:57 och motion
Föredragande: RA
FPM-UbU16
Motion 2018/19:3038

6. Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20)
Beredning
Prop. 2018/19:74
Föredragande: ML
FPM-UbU20

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor