Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-02 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om Riksrevisionens granskningsrapporter: Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor ett viktigt arbete som kan förbättras (RIR:2019:6), Otillåten spridning av nationella prov vad gör Skolverket och Skolinspektionen? (RIR 2018:34) och Grundsärskolans kunskapsuppdrag (väntas publiceras den 2 maj)
Riksrevisorn Helena Lindberg, tf enhetschefen Sofia Sandgren Massih, revisionsledarna Keili Saluveer och Olof Widmark, revisorerna Elin Sundberg och Tove Ahlsten, samtliga från Riksrevisionen

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:33

3. Anmälningar
Dnr 2205-2018/19

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar

5. Högskola (UbU13)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, JB
UbU13

6. Anmälan till kammardebatt om Högskola (UbU13), torsdagen den 9 maj 2019

7. Forskning (UbU14)
Justering
Motioner
Föredragande: MG
UbU14

8. Anmälan till kammardebatt om Forskning (UbU14), torsdagen den 9 maj 2019

9. Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (UbU21)
Beredning
Prop. 2018/19:58 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU21
Motion 2018/19:3039
Motion 2018/19:3041

10. Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:57 och motion
Föredragande: RA
FPM-UbU16
Motion 2018/19:3038

11. Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:74
Föredragande: ML
FPM-UbU20

12. Förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott
Beslut
Förslag om utskottsinitiativ

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor