Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Tisdag 2019-05-07 kl. 10:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-07 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolinspektionen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport: Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR:2019:6)
Generaldirektören Helén Ängmo och biträdande generaldirektören Tommy Lagergren, båda från Skolinspektionen

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:34

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över indelning i utgiftsområden
Prop. 2018/19:100 förslagspunkterna 2-5 och en motion
Föredragande: ML
FPM-Ev. yttrande över indelning i utgiftsområden

6. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2018/19:99
Föredragande: RA
FPM–Ev. yttrande över prop. 2018/19:99
Motion 2018/19:3094
Motion 2018/19:3097

7. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2018 (UbU19)
Beredning
Redogörelse 2018/19:RJ1
Redogörelse 2018/19:RR3
Föredragande: LL
FPM-UbU19

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor