Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-09 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
Statsrådet Anna Ekström, politisk sakkunnig Sanna Vent, utbildningsråd Åsa Petri och departementssekreterare Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2273-2018/19)
Rådsdokument 8638/19
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet
Statsrådet Anna Ekström, politisk sakkunnig Sanna Vent, utbildningsråd Åsa Petri och departementssekreterare Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2274-2018/19)
Rådsdokument 7976/19
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om kompetenshöjningsvägar för vuxna
Statsrådet Anna Ekström, politisk sakkunnig Sanna Vent, utbildningsråd Åsa Petri och departementssekreterare Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2275-2018/19)
Rådsdokument 8639/19
Kanslikommentar

4. EU-överläggning om utbildningens bidrag till att stärka social sammanhållning
Statsrådet Anna Ekström, politisk sakkunnig Sanna Vent, utbildningsråd Åsa Petri och departementssekreterare Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2276-2018/19)
Rådsdokument 7932/19
Kanslikommentar

5. Information från Universitetskanslersämbetet om utvärdering av lärarutbildningar
Generaldirektören Anders Söderholm och biträdande avdelningschefen för Utvärderingsavdelningen Lisa Jämtsved Lundmark

6. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:35

7. Anmälningar

8. Inkomna EU-dokument

9. Indelning i utgiftsområden
Fortsatt beredning av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över indelning i utgiftsområden
Prop. 2018/19:100 förslagspunkterna 2-5 och en motion
Föredragande: ML
FPM-Ev. yttrande över indelning i utgiftsområden

10. Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen (UbU17)
Beredning
Skr. 2018/19:110 och en motion
Föredragande: CM
FPM-UbU17
Motion 2018/19:3088

11. Förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott
Fortsatt beredning
Föredragande: CM
Förslag om utskottsinitiativ
PM-Utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning

12. Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och och Universitetskanslersämbetet inrättades (UbU18)
Beredning
Skr. 2018/19:109
Föredragande: JB
FPM-UbU18

13. Årsredovisningen för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Skr. 2018/19:101
Föredragande: LL
FPM-Ev. yttrande över skr. 2018/19:101

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor