Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:36

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar

4. Indelning i utgiftsområden (UbU4y)
Justering
Prop. 2018/19:100 förslagspunkt 5 och en motion
Föredragande: ML
UbU4y (skickas ut vid ett senare tillfälle)

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor