Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om att stärka Europas roll som global aktör inom rymdområdet
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg m.fl.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2348-2018/19)
Rådsdokument 8999/19
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om rymden som möjliggörare
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg m.fl.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2349-2018/19)
Rådsdokument 9001/19
Kanslikommentar

3. Information om förberedelserna inför rymdrådet med Esa
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg m.fl.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2350-2018/19)

4. EU-överläggning om forskning och innovation som drivkrafter för ett mer konkurrenskraftigt EU
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg m.fl.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2351-2018/19)
Rådsdokument 9096/19
Kanslikommentar

5. EU-information om Iter
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg m.fl.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2352-2018/19)

6. EU-information om Euratoms forsknings- och utbildningsprogram
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg m.fl.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 2353-2018/19)

7. Information från riksdagens tidigare EU-representant
Riksdagens tidigare EU-representant Livia Spada från sekretariatet för EU-samordning

8. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:37

9. Anmälningar

10. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

11. Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20)
Justering
Prop. 2018/19:74
Föredragande: ML
UbU20

12. Anmälan till kammardebatt om Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20), tisdagen den 28 maj 2019

13. Vårändringsbudget för 2019 (UbU3y)
Justering
Prop. 2018/19:99
Föredragande: RA
UbU3y

14. Arbetande suppleanter
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Arbetande suppleanter

15. Utskottsresa till Frankrike 2019
Beslut
Föredragande: CN

16. Utskottsresa till Finland 2020
Beslut
Föredragande: CN

17. Kanslimeddelanden

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Reserapport från deltagande i rundabordssamtal om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp (early school leaving) den 7 december 2018 i Stortinget, Oslo