Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om att skapa förtroende för människocentrerad Artificiell intelligens
Statsrådet Anders Ygeman, kansliråd Helena Bäckström, departementssekreterare Helena Hånell McKelvey och departementssekreterare Isabel Sarenmalm, samtliga från Infrastrukturdepartementet
Promemoria från Infrastrukturdepartementet (Dnr 2499-2018/19)
COM(2019) 168
Kanslikommentar

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:38

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16)
Justering
Skr. 2018/19:57 och en motion
Föredragande: RA
UbU16

6. Anmälan till kammardebatt om Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16), torsdagen den 13 juni 2019

7. Otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier (UbU17)
Justering
Skr. 2018/19:110 och en motion
Föredragande: CM
UbU17

8. Anmälan till kammardebatt om Otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier (UbU17), torsdagen den 13 juni 2019

9. Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades (UbU18)
Justering
Skr. 2018/19:109
Föredragande: JB
UbU18

10. Anmälan till kammardebatt om Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades (UbU18), torsdagen den 13 juni 2019

11. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018 (UbU19)
Justering
Redogörelse 2018/19:RJ1
Redogörelse 2018/19:RR3
Föredragande: LL
UbU19

12. Anmälan till kammardebatt om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018 (UbU19), torsdagen den 13 juni 2019

13. Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (UbU21)
Justering
Prop. 2018/19:58 och motioner
Föredragande: HCH
UbU21

14. Anmälan till kammardebatt om Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (UbU21), torsdagen den 13 juni 2019

15. Seminarium om livslångt lärande
Beslut
Föredragande: CN

16. Kanslimeddelanden

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor