Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-25 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:03

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (UbU5)
Beredning
Prop. 2017/18:298 och motion
Föredragande: CM
FPM-UbU5
Motion 2018/19:69

5. Information om utskottets sakområden (del 3) och om utskottets EU-arbete
Information
EU-informationsmaterial
Sakområden-informationsmaterial

6. EU-överläggning om uppdrag och partnerskapsprogram inom Horisont Europa
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, departementsrådet Jonas Björck och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Underlag och kanslikommentar skickas ut onsdagen den 24 oktober på eftermiddagen

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor