Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Torsdag 2019-06-13 kl. 09:30

Torsdag 2019-06-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-06-13 09:30
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Generaldirektören Peter Fredriksson och undervisningsrådet Ingrid Essegård

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:39

3. Anmälningar
Dnr 2540-2018/19
Dnr 2593-2018/19

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor