Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket
Generaldirektör Peter Fredriksson

2. Information från Vetenskapsrådet
Generaldirektör Sven Stafström och rådsdirektör Ann Fust

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:4

4. Anmälningar
Dnr 692-2018/19
Dnr 661-2018/19
Dnr 651-2018/19
Dnr 603-2018/19

5. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:2
Kansliets EU-planering ht 2018

6. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2018) 800
Föredragande: JB
FPM-Kommissionens arbetsprogram för 2019

7. OECD-nätverk
Beredning
Föredragande: CN
FPM-OECD-nätverk

8. En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3)
Beredning av yttrande från försvarsutskottet
Skr. 2017/18:259 och motioner
Föredragande: RA
Yttrande från försvarsutskottet
FPM-UbU3 (Tidigare behandlad vid sammanträdet den 11 oktober 2018.)

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor