Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-08 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolinspektionen
Generaldirektör Helén Ängmo, biträdande generaldirektör Tommy Lagergren och chefsjurist Christina Ridderman Karlsson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:5

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:3
Kansliets EU-planering ht 2018

5. En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4)
Justering
Skr. 2017/18:262 och motion
Föredragande: HCH
UbU4

6. Anmälan till kammardebatt om En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4), onsdagen den 21 november 2018

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (UbU1y)
Justering
Föredragande: JB
UbU1y

8. OECD-nätverk
Beslut
Föredragande: CN
FPM-OECD-nätverk

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor