Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om artificiell intelligens för Europa
Statsrådet Peter Eriksson, departementsrådet Maria Rosander, departementssekreteraren Helena Hånell McKelvey, departementssekreteraren Isabel Sarenmalm och politiskt sakkunnige Mikael Ljungblom, samtliga från Näringsdepartementet
Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 750-2018/19)
Faktapromemoria 2017/18:FPM96
COM(2018) 237
Kanslikommentar till föredragningslistan

2. Information från Universitets- och högskolerådet
Generaldirektör Karin Röding, avdelningschef Lars Peterson, avdelningschef Maria Linna-Angestav och avdelningschef Tuula Kuosmanen

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:6

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Deltagande i utskottsresor
Beredning
Föredragande: CN
FPM-Deltagande i utskottsresor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor