Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-15 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om Erasmusprogrammet
Statsrådet Anna Ekström, enhetschef Johan Lycke, politiskt sakkunnig Jenni Larsson, handläggare Angela Andersson och handläggare Per Rosenblad, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet(dnr 798-2018/19)
Rådsdokument 13135-18
Faktapromemoria 2017/18:FPM136
Kanslikommentar till föredragningslistan

2. EU-överläggning om ömsesidigt erkännande av examensbevis
Statsrådet Anna Ekström, enhetschef Johan Lycke, politiskt sakkunnig Jenni Larsson, handläggare Angela Andersson och handläggare Per Rosenblad, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet(dnr 799-2018/19)
Rådsdokument 12785-18
Kanslikommentar till föredragningslistan

3. EU-överläggning om ett Europeiskt utbildningsområde till 2025
Statsrådet Anna Ekström, enhetschef Johan Lycke, politiskt sakkunnig Jenni Larsson, handläggare Angela Andersson och handläggare Per Rosenblad, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet(dnr 800-2018/19)
Rådsdokument 13583-18
Kanslikommentar till föredragningslistan

4. EU-överläggning om Horisont Europa
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, politiskt sakkunnig Klas Herman Lundgren, departementsråd Jonas Björck, kansliråd Mattias Jennerholm och departementssekreterare Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet(dnr 801-2018/19)
Rådsdokument 13779-18
Rådsdokument 13885-18
Faktapromemoria 2017/18:FPM155
Kanslikommentar till föredragningslistan

5. EU-överläggning om det europeiska forskningsområdet
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, politiskt sakkunnig Klas Herman Lundgren, departementsråd Jonas Björck, kansliråd Mattias Jennerholm och departementssekreterare Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet(dnr 803-2018/19)
Rådsdokument 13167-18
Kanslikommentar till föredragningslistan

6. EU-överläggning om Unionens rymdprogram
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, politiskt sakkunnig Klas Herman Lundgren, departementsråd Jonas Björck, kansliråd Mattias Jennerholm och departementssekreterare Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet(dnr 804-2018/19)
Rådsdokument 13980-18
Faktapromemoria 2017/18:FPM154
Kanslikommentar till föredragningslistan

7. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:7

8. Anmälningar

9. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

10. En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3)
Justering
Skr. 2017/18:259 och motioner
Föredragande: RA
UbU3

11. Anmälan till kammardebatt om En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3), onsdagen den 21 november 2018

12. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (UbU5)
Justering
Prop. 2017/18:298 och motion
Föredragande: CM
UbU5

13. Anmälan till kammardebatt om Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (UbU5), onsdagen den 21 november 2018

14. Deltagande i utskottsresor
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Deltagande i utskottsresor

15. Kanslimeddelanden

16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor