Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Universitetskanslerämbetet
Generaldirektör Anders Söderholm och avdelningschef för analysavdelningen Annika Pontén

2. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport om Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan från närhetsprincip till betygsprincip (RIR 2018:28)
Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsdirektör Krister Sund och t.f. enhetschef Sofia Sandgren Massih
RIR 2018:28

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:8

4. Anmälningar
Dnr 832-2018/19

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor