Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-12 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om Horisont Europa: synergier med andra program
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 3075-2018/19)
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om en långsiktig strategi för hållbar tillväxt
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 3076-2019/20)
Kanslikommentar

3. Anmälningar
Dnr 2802-2018/19
Dnr 2883-2018/19
Dnr 2912-2018/19

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Kommissionens förslag till beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027 samt förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
Föredragande: JB
COM(2019) 330
COM(2019) 331
FPM-Subsidiaritetsprövning

6. Utskottsresor
Beslut
Föredragande: CN
PM-Utskottsresor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor