Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-21 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Universitets- och högskolerådet om statistik över antagning till lärarutbildning
Generaldirektören Karin Röding med medarbetare från Universitets- och högskolerådet

2. Information från Universitetskanslersämbetet om kompetensförsörjning
Generaldirektören Anders Söderholm med medarbetare från Universitetskanslersämbetet

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:09

4. Anmälningar
Dnr 629-2019/20
Dnr 632-2019/20

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Utskottsresa till Nederländerna 2020
Beslut
Föredragande. CN

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor